KALAHARIS

Čia nuobodulio prieblandas keičia džiaugsmo audros, pykčio viesulus nupučia aistrų kaitra, o kai liūdesį nuspalvina rūkas, tai belieka prisiminti, kad tai tik žemėn savo noru nusileidę didingieji debesys. Vyras ieško moters, kurią seniai atrado. Moteris ieško savęs, nes jai vėl regis, kad ji pasimetė.

Kiekvienas mes ilgimės ir ieškome. Ko? Kažko. Autorė tikisi, kad šis novelių rinkinys bus įdomus įvairaus patyrimo ir išsilavinimo žmonėms. Vieni trumpąją istoriją skaitys tik kaip paviršiumi plevenantį praeivio pasakojimą, kiti įžvelgs jame gilesnes prasmes, simbolius ir kodus, tretiems žavus pasirodys žodžių žaismas ir pasaulio patarlių lyginimai, o ketvirti tiesiog pajus lengvumą širdyje.